اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
28 کامل
مجلد
IRN-025-0419
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • ششم اردیبهشت ماه 1280
  • الثامن من محرم 1319
  • April 26th, 1901
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها