اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
النافع في مختصر الشرایع
تعداد صفحات
320 کامل
مجلد
IRN-025-0396
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دوم دی ماه 1006
 • الخامس عشر من ربيع الثاني 1037
 • December 23rd, 1627
کاتب
خير الله بن عبدالکريم کهجلي خمام

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

النافع في مختصر الشرایع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب نصیر بن محمدتقی
عنوان روی نسخه
النافع في مختصر الشرایع
تعداد صفحات
450 کامل
مجلد
IRN-012-0061
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 17 آبان 1043 هجری شمسی
 • 18 ربيع الثاني 1075 الهجریة القمریة
 • November 7, 1664
کاتب
نصیر بن محمدتقی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
مختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب محمود الموسوي
عنوان روی نسخه
مختصر النافع
تعداد صفحات
412 کامل
مجلد
IRN-025-0349
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1233
 • 1271
 • 1855
توضیحات نسخه
در ابتدا و انتهای نسخه با خطی دیگر افتادگی ها را اضافه کرده اند.
کاتب
محمود الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
مختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب عبدالباقي بن محمد النائيني
عنوان روی نسخه
مختصر النافع
تعداد صفحات
412 کامل
مجلد
IRN-025-0238
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • شهریور ماه 1040
 • محرم 1072
 • September 1661
کاتب
عبدالباقي بن محمد النائيني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
230 کامل
مجلد
IRN-015-0187
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق