اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
186 ناقص
مجلد
IRN-025-0330
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
بیست و هفتم تیر ماه 1
مؤلف
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها