اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
260 کامل
مجلد
IRN-025-0363
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • 1234
  • 1272
  • 1856
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها