اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
درایه الحدیث
تعداد صفحات
502 کامل
مجلد
IRN-025-0310
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دهم بهمن ماه 1201
 • الثامن عشر من جمادى الاولى 1238
 • January 30th, 1823
کاتب
ابو هاشم بن محمد سعید الموسوی

نسخه های مرتبط

شرح بدایة الدرایة
شرح بدایة الدرایة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح بدایة الدرایة
تعداد صفحات
127 کامل
مجلد
IRQ-001-2053
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح بدایة الدرایة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
تاریخ نگارش
3 دی 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
شرح بدایة الدرایة
شرح بدایة الدرایة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب یوسف بن محمد علی الحصری الحلی
عنوان روی نسخه
شرح بدایة الدرایة
تعداد صفحات
90 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0651
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 15 خرداد 1036 هجری شمسی
 • 22 شعبان 1067 الهجریة القمریة
 • June 4, 1657 A.D.
کاتب
یوسف بن محمد علی الحصری الحلی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح بدایة الدرایة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
تاریخ نگارش
3 دی 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی

نظرات و پیشنهادها