اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کشف الآیات
تعداد صفحات
324 کامل
مجلد
IRN-016-0032
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 647 هجری شمسی
 • 667 الهجریة القمریة
 • 1269
کاتب
محمد بن محمدأحسن الحسیني الخراساني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
علامات نجوم الفرقان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
1070 هجری شمسی
توضیحات کتاب
طبق نوشته مؤلف در دیباچه این کتاب ، وی این اثر را در سال سی و چهارم جلوس ابو المظفر محی الدین محمد اورنگ زیب بهادر عالم گیر ساخته ، وی همچنین عبارت (علامات نجوم الفرقان) را از نظر حساب ابجدی مطابق تاریخ تایف دیده ، کتاب را نیز بدین نام نهاده
مؤلف
مصطفی بن محمدسعید الکاسي

نسخه های مرتبط

کتاب
علامات نجوم الفرقان : مؤلف مصطفی بن محمدسعید الکاسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
261 ناقص
مجلد
PAK-001-2012
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
یک برگ از دیباچه که در آن مؤلف به نام کتاب و تاریخ تالیف آن تصریح نموده در این نسخه افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
علامات نجوم الفرقان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها
تاریخ نگارش
1070 هجری شمسی
توضیحات کتاب
طبق نوشته مؤلف در دیباچه این کتاب ، وی این اثر را در سال سی و چهارم جلوس ابو المظفر محی الدین محمد اورنگ زیب بهادر عالم گیر ساخته ، وی همچنین عبارت (علامات نجوم الفرقان) را از نظر حساب ابجدی مطابق تاریخ تایف دیده ، کتاب را نیز بدین نام نهاده
مؤلف
مصطفی بن محمدسعید الکاسي

نظرات و پیشنهادها