اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
غرائب القرآن
تعداد صفحات
317 کامل
مجلد
IRN-016-0029
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 26 خرداد 526 هجری شمسی
  • 10 محرم 542 الهجریة القمریة
  • June 17, 1147
کاتب
ابوالقاسم النائیني

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها