اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
مقباس العرفان
تعداد صفحات
479 ناقص
مجلد
IRN-016-0010
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 28 تیر 1079 هجری شمسی
  • 3 صفر 1112 الهجریة القمریة
  • July 19, 1700 A.D.
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها