اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
35 کامل
مجلد
شماره ی 13 در IRN-020-0326
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 21 اردیبهشت 1191 هجری شمسی
  • 29 ربيع الثاني 1227 الهجریة القمریة
  • May 11, 1812 A.D.
کاتب
محمد کاظم بن علی نقی السمنانی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها