اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
جواهر الاسرار
تعداد صفحات
33 کامل
مجلد
PAK-001-1872
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

جواهرالأسرار
جواهرالأسرار في الجفر المنقول عن الأئمة الأطهار : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب محمدعلي الحسني المازندراني اللاریجاني النیاکي، مرتاض، مرکب، قبله
عنوان روی نسخه
جواهرالأسرار
تعداد صفحات
320 کامل
مجلد
IRN-003-0506
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • آذر 1227 هجری شمسی
 • محرم 1265 الهجریة القمریة
 • November 1848
کاتب
محمدعلي الحسني المازندراني اللاریجاني النیاکي، مرتاض، مرکب، قبله

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهرالأسرار في الجفر المنقول عن الأئمة الأطهار
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • شعبده - کیمیاگری - ارتباط با مردگان
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
جواهر الأسرار في الجفر المنقول عن الأئمة الأطهار
جواهرالأسرار في الجفر المنقول عن الأئمة الأطهار : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهر الأسرار في الجفر المنقول عن الأئمة الأطهار
تعداد صفحات
132 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0274
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1028 هجری شمسی
 • 1060 الهجریة القمریة
 • 1650 A.D.
توضیحات نسخه
به انضمام منظومه ای با عنوان رباعیات معما
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهرالأسرار في الجفر المنقول عن الأئمة الأطهار
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • شعبده - کیمیاگری - ارتباط با مردگان
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار

نظرات و پیشنهادها