اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
جنة الفردوس
تعداد صفحات
97 ناقص
مجلد
PAK-001-1760
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

جنة الفردوس
جنة الفردوس : مؤلف محمدعرف بن پنجو بن راجه بن سلطان، نصرالله
کاتب عمر بخش بن امیر بخش
عنوان روی نسخه
جنة الفردوس
تعداد صفحات
64 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1613
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
عمر بخش بن امیر بخش

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جنة الفردوس
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدعرف بن پنجو بن راجه بن سلطان، نصرالله

نظرات و پیشنهادها