اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
53 ناقص
مجلد
PAK-001-1685
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
تاریخ کتابت
  • 8 مرداد 997 هجری شمسی
  • 8 شعبان 1027 الهجریة القمریة
  • July 30, 1618 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
شامل اشعاری ازمیرزا یعقوب، افغانی و ..
مؤلف
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها