اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
438 ناقص
مجلد
PAK-001-1623
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
مجموعه ایست کشکول مانند که غالبا مطالبش فقهی است.
مؤلف
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها