اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
شرح حال حاج اسدالله خان
تعداد صفحات
242 کامل
مجلد
IRN-016-0966
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • آذر 1248 هجری شمسی
  • رمضان 1286 الهجریة القمریة
  • December, 1869 A.D.
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها