اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
القدر فی افعال العباد
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-018-0279
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
  • 1208 هجری شمسی
  • 1245 الهجریة القمریة
  • 1829 A.D.
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها