اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
مشکاة الدعوات
تعداد صفحات
134 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0055
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
تاریخ کتابت
  • 1089 هجری شمسی
  • 1123 الهجریة القمریة
  • 1711 A.D.
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها