اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
شرح قصیده ابن الفارض
تعداد صفحات
102 کامل
مجلد
IRN-016-1071
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 3 اسفند 1270 هجری شمسی
  • 24 رجب 1309 الهجریة القمریة
  • February 22, 1892 A.D.
کاتب
حسن انصاری

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها