اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
ترجمة رسالة النفس
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 1041 هجری شمسی
  • 1073 الهجریة القمریة
  • 1662 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها