اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
نظم الأصول
تعداد صفحات
65 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-018-0080
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 26 آبان 1208 هجری شمسی
 • 21 جمادى الاولى 1245 الهجریة القمریة
 • November 17, 1829 A.D.
کاتب
حسین خراسانی

نسخه های مرتبط

نظم الأصول
نظم الأصول : مؤلف محمد بن محمدمهدي الحسیني السیفي القزویني، میرزا قوام الدین
کاتب عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني
عنوان روی نسخه
نظم الأصول
تعداد صفحات
37 کامل
مجلد
شماره ی 18 در IRN-016-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نظم الأصول
عنوان فرعی
|
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن محمدمهدي الحسیني السیفي القزویني، میرزا قوام الدین

نظرات و پیشنهادها