اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
320 کامل
مجلد
IRN-016-0136
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
در 1296 ق وقف شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها