اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
حاشیة شرح مختصرالأصول
تعداد صفحات
310 ناقص
مجلد
IRN-016-0129
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

حاشیة ملا میرزا
حاشیة شرح مختصرالأصول : مؤلف حبیب الله بن عبدالله الباغنوي الشیرازي، میرزا جان
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة ملا میرزا
تعداد صفحات
696 کامل
مجلد
IRN-016-0859
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 23 اسفند 1221 هجری شمسی
 • 13 صفر 1259 الهجریة القمریة
 • March 14, 1843 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح مختصرالأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (مباحث خاص)
مؤلف
حبیب الله بن عبدالله الباغنوي الشیرازي، میرزا جان
کتاب
حاشیة شرح مختصرالأصول : مؤلف حبیب الله بن عبدالله الباغنوي الشیرازي، میرزا جان
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
402 کامل
مجلد
IRN-025-0481
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح مختصرالأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (مباحث خاص)
مؤلف
حبیب الله بن عبدالله الباغنوي الشیرازي، میرزا جان

نظرات و پیشنهادها