اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الحاشیة علی حاشیة الخفري علی شرح التجرید
تعداد صفحات
154 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0149
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • اسفند 1088 هجری شمسی
 • محرم 1122 الهجریة القمریة
 • March, 1710 A.D.
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

حاشیة حاشیة شرح التجرید
حاشیة حاشیة الخفري علی شرح التجرید : مؤلف محمد بن الحسن الشرواني الرضوي الإصفهاني، ملا میرزا الفاضل الشرواني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة حاشیة شرح التجرید
تعداد صفحات
101 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0625
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة حاشیة الخفري علی شرح التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن الحسن الشرواني الرضوي الإصفهاني، ملا میرزا الفاضل الشرواني
الحاشیة علی حاشیة الخفري علی التجرید
حاشیة حاشیة الخفري علی شرح التجرید : مؤلف محمد بن الحسن الشرواني الرضوي الإصفهاني، ملا میرزا الفاضل الشرواني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الحاشیة علی حاشیة الخفري علی التجرید
تعداد صفحات
132 کامل
مجلد
IRN-003-0614
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة حاشیة الخفري علی شرح التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن الحسن الشرواني الرضوي الإصفهاني، ملا میرزا الفاضل الشرواني

نظرات و پیشنهادها