اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
المطلب الأسنی فی شرح الأسماء الحسنی
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-1038
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 28 تیر 902 هجری شمسی
 • 27 شعبان 929 الهجریة القمریة
 • July 20, 1523
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

المطلب الأسنی فی شرح الأسماء الحسنی
المطلب الأسنی فی شرح الأسماء الحسنی : مؤلف أحمد بن علي البوني، أبوالعباس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المطلب الأسنی فی شرح الأسماء الحسنی
تعداد صفحات
11 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-0560
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 19 مهر 892 هجری شمسی
 • 1 شعبان 919 الهجریة القمریة
 • October 11, 1513
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المطلب الأسنی فی شرح الأسماء الحسنی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
أحمد بن علي البوني، أبوالعباس

نظرات و پیشنهادها