اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
قرة العين في ضبط أسماء الصحيحين
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
YEM-000-0847
محل نگهداری
  • یمن
  • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
  • 20 دی 1262 هجری شمسی
  • 12 ربيع الاول 1301 الهجریة القمریة
  • January 10, 1884
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها