اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
أسرار الآیات و أنوار البینات
تعداد صفحات
332 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0148
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

أسرار الآیات و أنوار البینات
أسرار الآیات و أنوار البینات : مؤلف محمد بن إبراهیم بن یحیی القوامي الشیرازي، صدرالدین صدرالمتألهین الملا صدرا
کاتب حسین بن أحمد الفریدني
عنوان روی نسخه
أسرار الآیات و أنوار البینات
تعداد صفحات
178 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0109
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • تیر 1248 هجری شمسی
 • ربيع الثاني 1286 الهجریة القمریة
 • July, 1869 A.D.
کاتب
حسین بن أحمد الفریدني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أسرار الآیات و أنوار البینات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر تجدید حیات، قرن 11
مؤلف
محمد بن إبراهیم بن یحیی القوامي الشیرازي، صدرالدین صدرالمتألهین الملا صدرا
أسرار الآیات و أنوار البینات
أسرار الآیات و أنوار البینات : مؤلف محمد بن إبراهیم بن یحیی القوامي الشیرازي، صدرالدین صدرالمتألهین الملا صدرا
کاتب محمدصادق بن علي محمد الکاشاني
عنوان روی نسخه
أسرار الآیات و أنوار البینات
تعداد صفحات
190 کامل
مجلد
IRN-015-0149
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 23 اردیبهشت 1180 هجری شمسی
 • 1 محرم 1216 الهجریة القمریة
 • May 13, 1801
کاتب
محمدصادق بن علي محمد الکاشاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أسرار الآیات و أنوار البینات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر تجدید حیات، قرن 11
مؤلف
محمد بن إبراهیم بن یحیی القوامي الشیرازي، صدرالدین صدرالمتألهین الملا صدرا
اسرار الآیات و انوار البینات
أسرار الآیات و أنوار البینات : مؤلف محمد بن إبراهیم بن یحیی القوامي الشیرازي، صدرالدین صدرالمتألهین الملا صدرا
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اسرار الآیات و انوار البینات
تعداد صفحات
128 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-018-0224
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أسرار الآیات و أنوار البینات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر تجدید حیات، قرن 11
مؤلف
محمد بن إبراهیم بن یحیی القوامي الشیرازي، صدرالدین صدرالمتألهین الملا صدرا

نظرات و پیشنهادها