اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
ترجمه گلبن خانان
تعداد صفحات
142 کامل
مجلد
USA-001-0292
محل نگهداری
  • آمریکا
  • UCLA
تاریخ کتابت
  • 7 دی 1274 هجری شمسی
  • 12 رجب 1313 الهجریة القمریة
  • December 28, 1895
توضیحات نسخه
در پایان نیز مسمطی دیده می شود
کاتب
پدید آورنده کتاب

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها