اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
هدایة الحکمة
تعداد صفحات
82 کامل
مجلد
IRN-016-0147
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
تملکی به تاریخ 1249 ق در پایان دیده می شود
کاتب
سعید الحسني

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها