اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
نظم الأصول
تعداد صفحات
37 کامل
مجلد
شماره ی 18 در IRN-016-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني

نسخه های مرتبط

نظم الأصول
نظم الأصول : مؤلف محمد بن محمدمهدي الحسیني السیفي القزویني، میرزا قوام الدین
کاتب حسین خراسانی
عنوان روی نسخه
نظم الأصول
تعداد صفحات
65 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-018-0080
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 26 آبان 1208 هجری شمسی
 • 21 جمادى الاولى 1245 الهجریة القمریة
 • November 17, 1829 A.D.
کاتب
حسین خراسانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نظم الأصول
عنوان فرعی
|
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن محمدمهدي الحسیني السیفي القزویني، میرزا قوام الدین

نظرات و پیشنهادها