اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
494 کامل
مجلد
IRN-015-0120
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 20 تیر 1256 هجری شمسی
  • 1 رجب 1294 الهجریة القمریة
  • July 11, 1877
توضیحات نسخه
به صورت سوال و جواب است
کاتب
محمد حسن الکاشاني

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها