اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
675 کامل
مجلد
IRN-014-0111
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
پدیدآورنده روزی به سال 1357 آغاز به نوشتن این دفتر کرده است
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها