اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
اسرار ترن آبی رنگ
تعداد صفحات
586 ناقص
مجلد
IRN-014-0090
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اسرار ترن آبی رنگ
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
ترجمه داستانی است به همین نام از مجموعه پوارو، نگاشته آگاتا کریستی
مترجم
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها