اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
بیست باب
تعداد صفحات
55 کامل
مجلد
IRN-014-0056
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

بیست باب
بیست باب : مؤلف محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
بیست باب
تعداد صفحات
33 کامل
مجلد
IRQ-001-1684
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
بیست باب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کتاب
بیست باب : مؤلف محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
16 ناقص
مجلد
PAK-001-1874
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
بیست باب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر

نظرات و پیشنهادها