اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کشف دقائق التصریف
تعداد صفحات
89 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0132
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 1177 هجری شمسی
  • 1213 الهجریة القمریة
  • 1798 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها