اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
ترجمه نفحات اللاهوت
تعداد صفحات
92 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0080
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • اردیبهشت 933 هجری شمسی
  • جمادى الثانية 961 الهجریة القمریة
  • May 1554
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها