اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
شرح الأمثلة
تعداد صفحات
42 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-013-0070
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
محمد حسین بن حسن

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها