اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
454 کامل
مجلد
IRN-008-0022
محل نگهداری
  • ایران
  • دهخدا
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

کتاب الغریبین
کتاب الغریبین : مؤلف أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن العبیدي الباشاني الهروي، أبوعبید
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب الغریبین
تعداد صفحات
547 کامل
مجلد
IRN-008-0021
محل نگهداری
  • ایران
  • دهخدا
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب الغریبین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها
مؤلف
أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن العبیدي الباشاني الهروي، أبوعبید

نظرات و پیشنهادها