اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
222 کامل
مجلد
IRN-003-0600
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • بهمن 1275 هجری شمسی
  • رمضان 1314 الهجریة القمریة
  • February 1897
کاتب
محمد بن محمدمهدي النوري

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها