اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
شرح تهذیب المنطق
تعداد صفحات
72 ناقص
مجلد
شماره ی 8 در IRN-003-0079
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح تهذیب المنطق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها