اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
الحسن بن خلیل الخولی
نسخه ها
قرآن ( ج 8 ح 3 )
القرآن :
کاتب الحسن بن خلیل الخولی
عنوان روی نسخه
قرآن ( ج 8 ح 3 )
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
IRN-024-0015
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
  • بیست و چهارم فروردین ماه 1297
  • الرابع من رجب 1336
  • April 14th, 1918
کاتب
الحسن بن خلیل الخولی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • قرآن