اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
ربیع بن علی اکبر اصفهانی، معمار
نسخه ها
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب ربیع بن علی اکبر اصفهانی، معمار
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
554 کامل
مجلد
IRN-025-0577
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • چهاردهم آذر ماه 1179
  • التاسع عشر من رجب 1215
  • December 5th, 1800
کاتب
ربیع بن علی اکبر اصفهانی، معمار

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي