اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
«ا ف ل ا ب ا د ل » بن بابا سلیم عجمی ثروی
نسخه ها
مفاتیح الغیوب
مفاتیح الغیوب : مؤلف مجهول
کاتب «ا ف ل ا ب ا د ل » بن بابا سلیم عجمی ثروی
عنوان روی نسخه
مفاتیح الغیوب
تعداد صفحات
270 ناقص
مجلد
IRN-025-0519
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • بیست و پنجم مرداد ماه 1026
  • السادس عشر من رجب 1057
  • August 16th, 1647
کاتب
«ا ف ل ا ب ا د ل » بن بابا سلیم عجمی ثروی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفاتیح الغیوب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول