اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
زین العابدین بن علی الریزیی اللنجان
نسخه ها
کتاب
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب زین العابدین بن علی الریزیی اللنجان
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
646 کامل
مجلد
IRN-025-0401
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • دوم آبان ماه 1202
  • العشرون من صفر 1239
  • October 25th, 1823
کاتب
زین العابدین بن علی الریزیی اللنجان

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري