اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
ملک محمد بن علی اصغر الخوانساری
نسخه ها
القرآن
القرآن :
کاتب ملک محمد بن علی اصغر الخوانساری
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
418 کامل
مجلد
IRN-025-0050
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • اول شهریور ماه 1179
  • الثالث من ربيع الثاني 1215
  • August 23rd, 1800
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات شنگرف زیر سطور نوشته شده ، حواشی ارزنده در تفسیر و خواص بعضی آیات و سور به فارسی با استفاده از احادیث اهلبیت و تفاسیر به قلم نستعلیق خوش بصورت چلیپا
کاتب
ملک محمد بن علی اصغر الخوانساری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • قرآن