اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
زین بن باقر
نسخه ها
ریاض المسائل
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب زین بن باقر
عنوان روی نسخه
ریاض المسائل
تعداد صفحات
341 ناقص
مجلد
IRQ-001-0844
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 1171 هجری شمسی
  • 1207 الهجریة القمریة
  • 1792
کاتب
زین بن باقر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري