اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
محمدتقي بن أحمد بن زین الدین بن إبراهیم
نسخه ها
منیة اللبیب في شرح التهذیب
منیة اللبیب في شرح التهذیب : مؤلف عبدالمطلب بن محمد بن علي بن محمد الحسیني الأعرجي الحلي، عمیدالدین السید العمیدي
کاتب محمدتقي بن أحمد بن زین الدین بن إبراهیم
عنوان روی نسخه
منیة اللبیب في شرح التهذیب
تعداد صفحات
471 کامل
مجلد
IRN-003-0134
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 11 مرداد 1185 هجری شمسی
  • 18 جمادى الاولى 1221 الهجریة القمریة
  • August 2, 1806
کاتب
محمدتقي بن أحمد بن زین الدین بن إبراهیم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منیة اللبیب في شرح التهذیب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
عبدالمطلب بن محمد بن علي بن محمد الحسیني الأعرجي الحلي، عمیدالدین السید العمیدي