اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
محمدسعید بن میریجان (؟)
نسخه ها
الأربعون حدیثاً
الأربعون حدیثا : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب محمدسعید بن میریجان (؟)
عنوان روی نسخه
الأربعون حدیثاً
تعداد صفحات
350 کامل
مجلد
IRN-003-0116
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 6 شهریور 1057 هجری شمسی
  • 10 رجب 1089 الهجریة القمریة
  • August 27, 1678
کاتب
محمدسعید بن میریجان (؟)

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأربعون حدیثا
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • اربعینات
تاریخ نگارش
12 بهمن 965 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي