اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
شرف بن نور الله بن حسن بن محمد الحسیني الموسوي
نسخه ها
القرآن
القرآن :
کاتب شرف بن نور الله بن حسن بن محمد الحسیني الموسوي
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
554 ناقص
مجلد
IRN-013-0049
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 1143 هجری شمسی
  • 1178 الهجریة القمریة
  • 1764
توضیحات نسخه
اوراق میانی کهن تر است
کاتب
شرف بن نور الله بن حسن بن محمد الحسیني الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • قرآن