اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
محمدباقر التنکابني
نسخه ها
قرآن
القرآن :
کاتب محمدباقر التنکابني
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
630 کامل
مجلد
IRN-003-0005
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 7 اسفند 1185 هجری شمسی
  • 19 ذو الحجة 1221 الهجریة القمریة
  • February 26, 1807
کاتب
محمدباقر التنکابني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • قرآن