اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
ابوالهادی بن محمد مهدی الیزدی ،الشریف
نسخه ها
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب ابوالهادی بن محمد مهدی الیزدی ،الشریف
عنوان روی نسخه
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
529 کامل
مجلد
IRN-020-0059
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 28 بهمن 1222 هجری شمسی
  • 28 محرم 1260 الهجریة القمریة
  • February 17, 1844 A.D.
کاتب
ابوالهادی بن محمد مهدی الیزدی ،الشریف

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی