اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
محمدعلی بن ملا اسماعیل قراچه داغي
نسخه ها
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب محمدعلی بن ملا اسماعیل قراچه داغي
عنوان روی نسخه
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
767 کامل
مجلد
IRN-020-0017
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 31 خرداد 1200 هجری شمسی
  • 21 رمضان 1236 الهجریة القمریة
  • June 21, 1821 A.D.
کاتب
محمدعلی بن ملا اسماعیل قراچه داغي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی